image
Vi bygger videre den norske hyttedrømmen.

Buen Original – som vi kaller det – er vår nedfelte holdning til å bidra for nordmenn og den norske hyttedrømmen med kvalitet, trygghet og langsiktighet.

Vi skal være en garantist for at drømmen ikke bare lar seg realisere, men også tåler tidens tann, tidens utrettelige trender og være en del av norsk natur og norsk hytteliv for alle generasjoner.

Hus og hytte er to helt forskjellige ting, et hjem for seg selv og sine nærmeste, og ei hytte, helst litt unna hverdagens mas og fjas, men for trygghet og sosialt samvær.