SLIK ER BYGGEPROSESSEN

Vi gjør vårt ytterste for at byggeprosessen blir en hyggelig og knirkefri opplevelse. Vi veileder deg fra første tomtebefaring, gjennom byggefasen og frem til trygg og ryddig overlevering.

Trykk for å endre visning

INNLEDNING

Behov og ideer

Valg av hyttemodell kan skje på flere måter. For mange vil ønsket antall soverom, størrelse på kjøkken eller garasje og så videre være utgangspunktet. Andre har et maksimumsbudsjett de vil holde seg innenfor. Selve tomten kan også sette begrensninger eller avgjøre hyttas utforming. Det er summen av gode valg som gjør hytteprosjektet til en suksess.

Tomtebefaring

Tomtebefaring er det første viktige skrittet. Koter, høyder og grunnforhold spiller stor rolle for hyttas plassering og samspill med terreng og omgivelser. Det samme gjelder sollys, vindforhold og atkomst. Avstand til naboer og god utnyttelse av eiendommen er viktig å tenke gjennom. Ta gjerne med graveentreprenør på befaring for å få råd om massearbeid, sprenging, overvann og andre forhold.

Modellvalg

Se gjennom vårt rikholdige utvalg av standardmodeller og tilpassede løsninger. Gjør deg opp en mening om utseende og utførelse som best svarer til din smak og dine behov. Jo mer du har tenkt gjennom hvilke tilpasninger du ønsker, jo smidigere forløper planleggingen og byggingen.

Kontrakt

Før prosjektet starter, utformes kontrakt i tråd med lovverk og bransjestandard. Kontrakten skal ivareta krav og forventninger både fra kunde og leverandør. Normalt legges tegninger og beskrivelser av leveranseinnhold ved kontrakten.

Søknad

Før det settes i gang tiltak på eiendommen, må søknad om byggetillatelse utformes og godkjennes. Vanligvis tar BUEN hånd om søknaden, som blant annet må tilpasses reguleringsplaner, generelle regelverk (TEK og SAK) og nabovarsling. Søknadsprosessen tar normalt 1–4 måneder.

GJENNOMFØRING

Oppstartsmøte

Selve byggearbeidene starter normalt med et oppstartsmøte med alle involverte fagfolk. Hensikten er å forhindre misforståelser i tegninger og prosjektbeskrivelsen, samt å bli enige om detaljer, fremdrift og organisering. Det er en stor fordel at kunden deltar i oppstartsmøtet.

Byggearbeider

Først gjøres tomten byggeklar, dersom dette ikke allerede er utført. Grunnmur, fremføring av elektrisitet, rør og eventuelt varmeanlegg gjøres ferdig før betongplate støpes. Deretter legges bunnsvill som start på trearbeidene. Vegger reises som pre-cut eller ferdige elementer, før takkonstruksjoner og eventuelle etasjeskiller kommer på plass for å få «tett bygg» som beskyttelse mot regn og vind. Så ferdigstilles bygget utvendig, og det klargjøres for skjult anlegg (elektro/rør og ventilasjon). Til slutt lukkes veggene, og det er duket for maling, gulv, kjøkkeninnredning, trapp etc.

AVSLUTNING

Ferdigstillelse

I sluttfasen sikrer byggeleder kvaliteten i alt utført arbeid. Er alt på plass som avtalt, fungerer alt som det skal, er det ryddet, er det noe som må utbedres? Samtidig starter prosessen med å søke brukstillatelse eller ferdigattest for prosjektet.

Overtakelse

Dagen da hytta er klar for levering markeres med «overtakelsesforretning». Representant for BUEN gjennomgår hele bygget sammen med kunden, som får mulighet til å påpeke eventuelle behov for utbedringer, og avtale hvordan og når disse utføres. Vanligvis overtar kunden ansvar for forsikringer av eiendom og innbo denne dagen. Kunden mottar også FDV-dokumentasjon med informasjon om produkter benyttet i leveransen, vedlikeholdsrutiner og andre relevante forhold. Hvis alt er som det skal, er det bare å sette i gang møblering og innflytting!

Ettårskontroll

Etter cirka ett år utføres det en «ettårskontroll» av hytta. Det er ikke unormalt at installasjoner som dører og vinduer trenger en liten justering etter å ha «satt seg» i bygget. Nødvendige justeringer foretas slik at hytta er klar for bruk i mange nye år.

Garanti

BUEN følger vanlig garanti-praksis som leverandør av boliger og hytter. Det betyr at din fritidseiendom får fem års garanti, selv om mange av produktene som inngår i leveransen har betydelig lengre garantitid. Forholdet mellom kunde og leverandør av hytte avsluttes formelt etter fem år.