NORDISK PRODUKSJON OG INNOVASJON

Se mer

Hyttenes grunnelementer produseres hos Nordic Houses OÜ, vår ISO 9001-godkjente fabrikk i Estland. Design, tilpasninger, tekniske tjenester og rådgivning leveres fra vårt hovedanlegg i Telemark. Alle hyttemodellene oppfyller våre strenge kvalitetskrav og gjør bruk av gjennomprøvde tekniske løsninger. Konstruksjonene har kraftig dimensjonering, kresen materialbruk og utsøkt finish, uansett prisklasse.

Nordic Houses

Siden 2002 har Nordic Houses levert materialer og komponenter til BUEN-hyttene. Selskapet har 25 ansatte, er norsk-estisk eid og holder til i Kuusalu kommune nær Tallinn i Estland. Estland har tilsvarende trehustradisjoner som Norge, og får virke fra skog som holder høy kvalitet. Den lokale håndverkerkompetansen og yrkesstoltheten er en garanti for produkter av aller beste merke.

Om oss

Hovedvirksomheten til Nordic Houses er prosjektering og produksjon av bindingsverkshus. Helt fra etableringen i 2002 har vi holdt på fagkunnskap, pålitelighet og håndverkstradisjoner som styrende prinsipper. Vi tar også miljøvern og bærekraftprisnippene på største alvor, og vi har satt oss som mål å bidra til å fremme livsglede i alt vi produserer og leverer. Selskapet har vokst jevnt og trutt, og leverer i dag til en rekke forhandlere, eiendomsutviklere og entreprenørselskap i Norden og Sentral-Europa.

Historie

Spiren til Nordic Houses ble sådd da Argo Saul begynte å arbeide med salgs- og rådgivningsvirksomhet i Norge i 1997. Han la merke til hvor populære miljøvennlige trehus var i fjordenes hjemland. Fem år senere traff Argo fritidshusenes «grand old man», Asbjørn Buen. De to så snart potensialet i å forene trehuskompetansen i Norge og Estland. Den første produksjonsenheten for prefabrikkerte trehus ble etablert bare to uker etter at de to møttes. Den første kontrakten mellom Argo og Asbjørn ble inngått på en serviett.

Sertifikater

Vi tar ansvar for kvaliteten på våre produkter og tjenester.
ETA-sertifikat (European Technical Approval) – ETA -11/0205. Sertifikatet er utstedt av SINTEF//
ISO – ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 sertifikater tildelt av Det Norske Veritas (DNV) er gyldige i følgende områder: salg, design, produksjon og logistikk.

 

Ansvar og miljø

Nordic Houses har forpliktet seg til å ta fullt og omsorgsfullt ansvar for ansatte, kunder, samarbeidspartnere og nærmiljø. Som et ansvarsbevisst selskap sørger vi også for at de sosiale og miljømessige konsekvensene av vår virksomhet blir vurdert fra eksternt hold. For oss innebærer ansvarlig drift både handling og holdning.

Samarbeid

Et av våre viktigste konkurransefortrinn er gode og pålitelige samarbeidspartnere. Takket være dem kan vi alltid levere miljøvennlige materialer og trehus av beste klasse. Vårt tette samarbeidet med BUEN Gruppen sørger dessuten for at hyttekjøperen blir tatt vare på gjennom alle ledd og får den høye kvaliteten BUEN er kjent for.